Formulieren en programma's downloaden

Op deze pagina kunt u enkele handige formulieren en programma's downloaden. Pelspa is niet aansprakelijk voor het gebruik hiervan.

Voor de meest recente downloads en formulieren verwijzen wij naar:

- www.toeslagen.nl (formulieren betreffende verschillende toeslagen)
- www.belastingdienst.nl (formulieren en programma's Belastingdienst)
- www.kvk.nl (mutatie- en aanvraagformulieren Kamer van Koophandel)
Formulieren en programma's downloaden
Vul hier uw telefoonnummer in:

Downloads:

Aanmelding werkgever voor loonheffingen
Dit formulier is bestemd voor personen of instanties die werkgever worden.
download..
Model opgaaf gegevens voor loonheffing(skorting)
Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet meestal loonheffingen inhouden op uw loon of uitkering. Met dit formulier geeft u deze gegevens op.
download..
Formulier VAR aanvragen
De Verklaring Arbeidsrelatie van de Belastingdienst geeft duidelijkheid over de arbeidsrelatie tussen u en uw opdracht- gever.
download..
Aanvraag verklaring geen prive gebruik auto
Als u een auto van uw werkgever ter beschikking heeft, kunt u met dit formulier een verklaring van de Belastingdienst aanvragen waardoor geen bijtelling op het loon plaatsvindt van het voordeel van het privé-gebruik van deze auto.
download..
Wijziging of intrekking verklaring geen prive gebruik auto
Werknemers met een auto van de werkgever en een Verklaring geen privégebruik auto moeten veranderingen in hun situatie doorgeven met dit formulier.
download..
Formulier bezwaar/beroep/verzoek
Als u het niet eens bent met een beschikking of een aanslag van de Belastingdienst, kunt u
een bezwaarschrift indienen. Hoe dat moet leest u in deze brochure.
download..
Opgaaf startende onderneming
Als u een onderneming begint of een vrij beroep gaat uitoefenen, moet u hierover informatie opgeven aan de Belastingdienst. Gebruik dit formulier bij bv, nv of andere rechtspersoon.
download..
Opgaaf startende onderneming
Als u een onderneming begint of een vrij beroep gaat uitoefenen, moet u hierover informatie opgeven aan de Belastingdienst. Gebruik dit formulier bij eenmanszaak, vof, cv of maatschap.
download..

Bezoekadres:
 
   
Telefoonnummer:
Mobiel:
E-mail:
Pelspa Adviseurs B.V.
Hogeweide 10-B
7005 AV DOETINCHEM

0314-216060
06-13964114
info@pelspa.nl